کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753

 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
 • کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753
کد کالا: bsz753

توضیحات

 
لباس  دور سینه  دور باسن  دور بازو قد آستین قد
 سایز1 106cm 110cm 38cm 59cm 123cm
سایز2 110cm 116cm 40cm 60cm 123cm

مناسب سایز 40 تا 48


0 از 5
0 نظر

کاپشن مموری داخل پشم شیشه یقه آرشال آستردار (مناسب سایز بزرگ هم هست)bsz753