پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287

 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
 • پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287
کد کالا: bsz287

توضیحات

 
لباس  دور سینه  دور باسن  دور بازو قد
 سایز1 94cm 100cm 34cm 71cm
سایز2 96cm 108cm 38cm 71cm

مناسب سایز 38 تا 42 گاها 44


0 از 5
0 نظر

پالتو فوتر کتی یقه انگلیسی آستردار دکمه فلزی bsz287