پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746

 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
 • پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746
کد کالا: bsz746

توضیحات

 
لباس  دور سینه  دور باسن  دور بازو قد آستین قد
 سایز1 104cm 106cm 40cm 60cm 80cm
سایز2 114cm 114cm 41cm 60cm 80cm

مناسب سایز 38 تا 46


0 از 5
0 نظر

پالتو موهر پشت گلدوزی شده 5دکمه جیب پاکتی آستردار bsz746